06-40737094/06-13127005 informatie@thecoven.nl

 

Cirkels & Vieringen

Bij The Coven is er een diversiteit aan samenkomsten. Het is gebruikelijk dat leden van The Coven alle cirkels bijwonen. The Coven cirkels / samenkomsten hebben als doel om gezamenlijk magie te beoefenen, ten diensten van een vreedzaam samenleven. Ieder jaar organiseren wij 27 cirkel samenkomsten. 15 cirkels staan in het thema van healing, mediumschap, trance mediumschap en het reizen door de tijden (paragnost). En we organiseren 12 volle maan vieringen per jaar. 

15 Coven Cirkels

 • psychic cirkels (het verbinden van ziel tot ziel)
 • Medium cirkels (Het communiseren en verbinden met de overledenen, engelen, gidsen en voorouders)
 • Healing cirkels (Het healen van mens, dier en plant, huizen en woonomgeving)
 • Paragnost cirkels (Het reizen door tijd en ruimte)
 • Ritueel en Magie cirkels, vieringen bij volle maan (alleen op uitnodiging van de Hoogpriesteres, Hogepriester of Hoge priesteres is deelname mogelijk)
 • Jaarfeesten

Medium Cirkels
Gezamenlijk vieren we de schoonheid van het mediumschap. Tijdens deze cirkel zijn ook mensen van buitenaf als gast van harte welkom.
De Mediums helpen elkaar met de ontwikkeling en het concreet samenwerken met de zielenwereld.
We starten de dag meestal met een gezamenlijke meditatie waarna de aanwezige mediums ten diensten van de zielenwereld liefdevol de
overledenen in contact brengen met hun nabestaande. Des te meer zielen des te meer vreugd.

Healing cirkel bezoeken en/of deelnemen als gast of healing medium;
Binnen de Healing Medium samenkomsten ervaren we gezamenlijk de kracht en verlichting die healing kan geven.
Tijdens deze cirkel zijn ook mensen van buitenaf als gast van harte welkom. We helpen elkaar met de ontwikkeling,
zodat we meer en meer ten diensten kunnen zijn van mens, dier en plant. De Healing Mediums zijn ten diensten van de gasten en bezoekers,
welke gedurende de service een helende behandeling mogen ontvangen. Healing heeft als doel om zowel fysieke pijn, als emotionele pijn en de geest te verlichten.

Ritueel Cirkel, volle maan viering;
Tijdens deze cirkels bedrijven we gezamenlijk ritueel en/of elementaire magie, ter ontwikkeling van ons zelf, ons allen en ten diensten van mens, dier en plant. Leden van The Coven kunnen op uitnodiging deelnemen. Het deelnemen aan ritueel cirkels vraagt om kennis, kunde en vergevorderde spirituele ontwikkeling.

Persoonlijke ondersteuning;
Vanuit The Coven bieden we persoonlijke ondersteuning voor mensen die behoefte hebben aan of baad hebben bij spirituele, geestelijke en / of paranormale begeleiding. Er is iedere cirkel een Medium (Priester of Priesteres) aanwezig die u kan ondersteunen. Wij vragen een (kleine) gift voor de onkosten.

De volle maan vieringen;

Iedere Volle maan heeft haar eigen betekenis en haar eigen kracht, daarmee zal iedere samenkomst of gardering een eigen thema hebben.

 • IJsmaan of Stormmaan
 • Sneeuwmaan
 • Kuismaan
 • Maan van het ontwaken
 • Grasmaan
 • Plantmaan / Honingmaan
 •  Maan van de Roos
 • Oogstmaan
 • Jachtmaan
 • Bloedmaan
 • Boommaan

Jaarfeesten (De 4 maan feesten en de 4 zon feesten) De Sabbats en Esbats; 

1 februari Imbolc                Feest van het licht.  40 dagen na midwinter volgt meestal de koudste dag.

21 maart Ostara                  Lente equinox. De dag en nacht zijn even lang, belofte van geboorte.

1 mei Beltane                     Feest van nieuw leven, de aankondiging van de zomer. Alle knoppen beginnen te openen.

21 juni Litha                        Midzomer, de langste dag en de kortste nacht van het jaar. Zon verering.

21 augustus Lughnasadh   Het offerfeest voor een goede (graan en maïs) oogst. 40 dagen na midzomer volgt meestal de                                                                                                                                        warmste dag.

21 september Mabon         Herfst-evening. De dag en nacht zijn even lang. Het 2e oogstfeest, geven en nemen.

1 november Samhain         Feest van de doden en nieuwjaarsdag. De natuur is op zijn retour, alles keert naar binnen en in het rijk van het onzichtbare is volop leven.                         De aarde  vegeteert. We eren de voorouders, onze afkomst en bloedlijn.

21 december Yule              Midwinter, de kortste dag en langste nacht van het jaar. We delen ons voedsel en vieren met onze                                                                                                               geliefde en familie de belofte van geboorte.