Coven cirkels

De Coven cirkels hebben als doel om gezamenlijk magie te beoefenen, ten diensten van een vreedzaam samenleven.

Iedere Volle maan heeft haar eigen betekenis en haar eigen kracht, daarmee zal iedere bijeenkomst of gardering een eigen thema hebben. Een Coven bestaat uit 11 deelnemers, waarbinnen we ieders talent erkennen. We werken samen als zusters en broeders.

In 2019 start de eerste Coven in Harderwijk, waarbij we ons zullen inzetten om in iedere provincie een Coven te starten. Aanmelden voor de Coven in Harderwijk, kan door ons een e-mail te zenden met daarin je naam, adres, telefoonnummer. We nemen dan contact met je op. (informatie@thecoven.nl)

Volle Maan ritueel avonden, coven 1 Harderwijk – Marisa

 • 21 januari       IJsmaan of Stormmaan                   vanaf 19.30 uur
 • 19 februari     Sneeuwmaan                                  vanaf 19.30 uur
 • 21 maart         Ostara en Kuismaan – feest            vanaf 19.30 uur
 • 19 april           Maan van het ontwaken                 vanaf 19.30 uur
 • 18 mei            Grasmaan                                       vanaf 16.00 uur
 • 17 juni            Plantmaan / Honingmaan                vanaf 19.30 uur
 • 16 juli             Maan van de Roos                          vanaf 19.30 uur
 • 14 september Oogstmaan                                     vanaf 16.00 uur
 • 13 oktober      Jachtmaan                                      vanaf 19.30 uur
 • 12 november  Bloedmaan                                      vanaf 19.30 uur
 • 12 december  Boommaan                                      vanaf 19.30 uur

Nieuwe maan cirkel avonden alleen voor Priesteres(sen) van een Coven

 • 6 januari                     docenten etentje/ IJsmaan vanaf 17.00 uur
 • 4 februari                   Sneeuwmaan                      vanaf 19.30  uur
 • 6 maart                      Kuismaan                            vanaf 19.30 uur
 • 5 april                        Maan van het ontwaken      vanaf 19.30 uur
 • 5 mei                         Grasmaan                            vanaf 19.30 uur
 • 3 juni                         Plantmaan / honingmaaan  vanaf 19.30 uur
 • 2 juli                          Maan van de Roos               vanaf 19.30 uur
 • 30 augustus               Oogstmaan                         vanaf 19.30 uur
 • 28 september             Jachtmaan                          vanaf 19.30 uur
 • 28 oktober                 Bloedmaan                         vanaf 19.30 uur
 • 26 november              Boommaan                          vanaf 19.30 uur

De Sabbats; Iedere Coven organiseert de eigen Sabbats en of Esbats en maakt een eigen rooster.

1 februari Imbolc       Feest van het licht.  Na de 40 dagen na midwinter volgt meestal de koudste dag.

21 maart Ostara        Lente-evening. De dag en nacht zijn even lang, belofte van geboorte.

1 mei Beltane             Feest van nieuw leven, de aankondiging van de zomer. Alle knoppen beginnen te openen.

21 juni Litha               Midzomer, de langste dag en de kortste nacht van het jaar. Zon verering.

21 augustus Lughnasadh Het offerfeest voor een goeie (graan en maïs) oogst. Na 40 dagen na midzomer volgt meestal de warmste dag.

21 september Mabon Herfst-evening. De dag en nacht zijn even lang. Het 2e oogstfeest, geven en nemen.

1 november Samhain Feest van de doden en nieuwjaarsdag. De natuur is op zijn retour, alles keert naar binnen en in het rijk van het onzichtbare is volop leven. De aarde vegeteert. We eren de voorouders, onze afkomst en bloedlijn.

21 december Yule      Midwinter, de kortste dag en langste nacht van het jaar. We delen ons voedsel en vieren met onze geliefde en familie de belofte van geboorte.