06-40737094/06-13127005 informatie@thecoven.nl

De 9 leer-ringen

De 9 (leer) ringen, inwijdingen en beloftes;

Liefdevol; Ontkiemen, Groeien, Bloeien en Voltooien

Een aangeslotenen bij The Coven heeft de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen en zijn of haar magie tot volle bloei te brengen, welke we ten diensten stellen van mens, dier, plant, huizen en grondgebied. De leer-ringen hebben als doel de leer intensief te begrijpen en te beleven. Dit is mogelijk in gradaties die wij (leer) ringen noemen. Er zijn 9 (leer) ringen. Iedere ring kan worden  afgesloten met een belofte, een inwijding. Leden ontvangen een uitnodiging van de hoogpriesteres, een hogepriester of hogepriesteres als leden de leer voldoende onder de knie hebben. Na de inwijding in de 8e leer kan er een inwijding zijn tot priester of priesteres. Na het goed voltooien van de 9e leer-ring, is men de leer eigen en heeft men zich ontplooit tot Hogepriester(es). Het is gebruikelijk om te blijven verdiepen en ook na deze voltooiing de leer-ringen te blijven bezoeken en om kennis en kunde te delen.

Member Leer Ring 1; Het ontdekken van de eigen power/gave – De zilveren ring met rode steen. (Mars)
De basis van de leer der Mysteriën om magie te beoefenen is het ontdekken van de eigen kracht / gift en met behulp van krachten groter dan wij, power te genereren.
Dit wordt ook wel de elementair of het psychic power genoemd. Met deze power kun je, mensen dieren, planten en gebouwen lezen,
zodat je de gebeurtenissen en de bijbehorend emoties voelt en begrijpt. Vanuit dit begrip, het inleven, volgt het brengen van ondersteuning en inzicht.

Kerndelen en hoofdaspecten;
Zelfontwikkeling – integriteit – verantwoording en discipline – autonomie en vrijheid – zelf begrip – zelf healing – inzicht en vrede met het eigen leven, jezelf en de omgeving –
De eigen gift en power – Het gebruiken van geestkracht, stem, woordkeuze en beweging – Book of Mirrors – natuurkrachten – inspireren en creëren –
Het concreet lezen en het brengen van inzicht en healing voor mens, dier, plant, huizen, grondgebied.
Des te groter onze kracht, kennis en kunde, des te meer wij voor de ander en onszelf kunnen betekenen.

De gelofte, de inwijding;
Binnen deze zelfgeschreven en hardop uitgesproken gelofte, erken je jouw eigen kracht, het eigen talent, het eigen zijn,
waarbij je deelt hoe je jouw kracht ten diensten wil stellen van jezelf en mogelijk ook ten diensten van je omgeving.
Na deze inwijding is het mogelijk om via The Coven een zilveren ring met een rode steen te bestellen, als
symbool voor je eigen kracht.

Member Leer Ring 2; Communicatie door de sluiers – medium – zilveren ring met zacht blauwe steen (Mercurius)

Binnen de leer der Mysteriën bevinden wij ons in de sluiers tussen leven en dood. Als Medium mogen we de stem zijn voor hen die geen stem meer bezitten,
de ambassadeurs tussen de twee werelden, de healers voor de zielen, zowel met als zonder lichaam.
We mogen de overledenen in contact brengen met de mensen hier en de emotionele band tussen mensen weer even laten herleven.
En dat brengt healing aan beide zijden. Binnen de Leer der Mysteriën is ons werk als medium een noodzaak.
We staan ten diensten van de zielenwereld om voor hen te communiceren met de levende. Maar bovenal luisteren wij naar de
wijsheden van onze voorouders, (ancestors) en onze gidsen. Als we magie beoefenen dan werken wij met hen samen om zo de
balans tussen leven en dood en alles dat leeft te bewaren. Zij brengen ons liefde, kennis, inspiratie en wijsheden om deze met anderen te delen.

Kerndelen en hoofdaspecten;
Samen beleven – Leven en met de doden – Zorgvuldige, concrete en correcte wijze van communicatie – Ethiek en integriteit
Een gift wordt een gave als je jezelf overgeeft.

De gelofte, de inwijding;
De zelf geschreven en gesproken gelofte aan jezelf en de zielenwereld, waarin je jouw verbinding met de zielenwereld eert en uitspreekt hoe je de zielen in de zielenwereld ten diensten wil en kunt zijn. Na deze inwijding is het mogelijk om via The Coven een zilveren ring met zacht blauwe steen te bestellen, als
symbool voor het mediumschap.

Member Leer Ring 3; Het Haelen met behulp van de zielenwereld – Healing medium – zilveren ring met zacht oranje steen (Venus)
Het gift van het healing mediumschap dragen sommigen mensen, bewust en soms onbewust van nature bij zich.
Het healen is een vorm van magie, het is eeuwen oud en kent vele nieuwe stromingen. Met behulp van onze voorouders en of
gidsen mogen we verlichting brengen, zowel fysiek als emotioneel. Gedurende de healing delen zij met ons waar in het fysieke lichaam
healing plaatsvind en delen we welke oorzaken, gebeurtenissen en of emoties ten grondslag liggen aan fysieke lichamelijke klacht(en),
zodat we ondersteunen om patronen te doorbreken. We healen mensen, dieren, planten, bedrijven, huizen en grondgebieden. Bij The Coven
geven we zaal healingen, we healen individueel en samen. Het verlichten van pijn is het allergrootste doel, zodat we
de wereld dragelijker en mooier kunnen maken.

Kerndelen en hoofdaspecten;
Healen met behulp van de zielenwereld – zelf healing – liefde – kunde en beoefening –bloedlijnen en erfelijkheid –
vorige levens – communicatie, vertaling en stemgebruik – 4 healing inwijdingen – groepshealing en zaal healing –
Healing brengt een andere manier van leven.

De gelofte, de inwijding;
De zelf geschreven en gesproken gelofte aan jezelf en je omgeving, waarin je jouw kracht als healer eert en uitspreekt hoe je deze gift ten diensten wil en kunt stellen. Na deze inwijding is het mogelijk om via The Coven een zilveren ring met oranje steen te bestellen als symbool voor het Healingmediumschap.

Member Leer-ring 4 – De tijdreiziger, traveler, de paragnost, de ziener – zilveren ring met diep blauwe / indigo steen (Pluto)
Binnen de leer der Mysteriën bevinden wij ons in de sluiers tussen de tijden en parallellen werelden, tijdgebonden en tijdloos.
We reizen met onze geest door deze tijden, waardoor we ter plaatsen kunnen rondkijken en weten. Dit wordt ook wel Astraal reizen genoemd.
Er zijn vele woorden voor hetzelfde. De betekenis van het woord “para” kan vertaald worden als “hiernaast”of voorbij”
Het reizen door de werelden hier voorbij of hiernaast. (parallel aan) Ook betekend para de lucht, waardoor men kan overzien.
Het woord nost komt van het woord gnost dat “ weten” betekend. Het element ruimte is één groot geheel, vol van tijd en afstand.
Het is het element ruimte dat ons de tijd geeft om te leven en over afstanden te bewegen. Tijd is enorm groot, ieder moment, iedere seconde
en tijd is wereldwijd verbonden, zoals alle elementen wereldwijd en universeel met elkaar verbonden zijn als één organisme.
We brengen vertrouwen voor de toekomst, inzicht en overzicht als een geweven rode draad in het leven Het brengen van healing
is het doel want als we het verleden healen, healen we ook de toekomst en andersom.

Kerndelen en hoofdaspecten:
Reizen met behulp weerspiegelingen, de elementen, relikwieën, dromenland, lichamen en krachtdieren – tijdslijnen – plaats en datum –
oorzaak en gevolg, de geweven rode draad – het begrip voorspellingen – – filosofie en ethiek – het nut, de zin en de onzin –
Geven van houvast en hoop – Het geven van bescherming

De gelofte, de inwijding;
De zelf geschreven en gesproken gelofte aan jezelf en je omgeving waarin je jouw kracht als ziener eert en uitspreekt en hoe je deze
gift ten diensten wil en kunt stellen. Na deze inwijding is het mogelijk om via The Coven een zilveren ring met een diep blauwe / indigo steen te bestellen als symbool voor de Ziener.

Member Leer-ring 5 – Astrologie – Kennis over natuurkrachten – zilveren ring met paarse steen (Uranus)
Astrologie is een eeuwen oude wetenschap. Zoals de maan invloed heeft op ons water, de eb en de vloed, hebben alle planeten en de zon invloed op ons bestaan.
Deze krachten zijn groter dan wij en onderdeel van de mysteriën van de 4 letterige. Bij het beoefenen van magie houden wij rekening
met de krachten van de planeten, de eb en de vloed zodat wij deze krachten voor ons kunnen laten werken. Wij zijn de kinderen van de zon , de maan en de sterren.

Je unieke persoonlijke horoscoop is als een spiegel, waarin zichtbaar is wat je talenten zijn, wie je bent en wat je weg in het leven als inspirerende reis vol ervaringen.
Het is de spiegel die je laat zien welke krachten in je wezen aanwezig zijn en een rol spelen in je leven.

Kerndelen en hoofdaspecten:
Elementen en kruizen – Tekens – Planeten en huizen – Lot & karma – Relaties – Bloedlijnen – Levensopdracht – De werking van het kosmische uurwerk –
Het analyseren van de planeten in tekens en de aspecten onderling – Magie & planeten

De gelofte, de inwijding;
De zelf geschreven en gesproken gelofte aan jezelf en je omgeving waarbinnen je jouw astrologische kennis ten diensten wil en kunt stellen.
Na deze inwijding is het mogelijk om via The Coven een zilveren ring met een paarse steen te bestellen als symbool de kennismaking met astrologie.

6. Member Leer-ring 6 – Het lezen van de kaarten als krachtig orakel -zilveren ring met gele steen (Jupiter)
Het lezen van kaarten is een krachtig orakel instrument, vol oude symbolieken dat inzicht kan bieden in levensprocessen.
De kaarten van de Tarot en Le Normand leren ons over het systeem van getallen, elementen, kleuren en symboliek.
Het lezen van de kaarten is een hulpmiddel voor het spirituele groeiproces, het brengt als een spiegel inzicht in bewuste en onbewuste motieven en de concrete
schoonheid van het alledaagse leven. Het begrijpen en kennen van de oude symbolieken (In de Tarot o.a. munten, bokalen, zwaarden en staven),
mythologische afbeeldingen, astrologische en numerologie brengen diepgang, kennis onder de kennis bij het beoefenen van magie.
Het door de kaarten heenreizen brengt ons geomantie of divani, het voorspellen. De kaarten gebruiken we ook voor het duiden
van grotere gebeurtenissen en als referentiekader om te communiceren met de zielen in de zielenwereld.
De overledenen kunnen je in beeld een kaartcombinatie laten zien, waardoor je concreet informatie kunt vertalen.

Kerndelen en hoofdaspecten:
Tarot kaarten – Grote en kleine Arcade – Le Normand – Oude symboliek en mythologie – Astrologie – Numerologie – Het duiden – Orakel methode –
De diepgang – Spirituele groei – Schoonheid van de emoties en belevingen.

De gelofte, de inwijding;
De zelf geschreven en gesproken gelofte aan jezelf en je omgeving waarbinnen je jouw kennis ten diensten wil en kunt stellen. Na deze inwijding is het mogelijk om via The Coven  een zilveren ring met een gele steen te bestellen, als symbool voor het kunnen duiden van de kaarten.

7. Member leer-ring 7 – Leer der Mysteriën en Magie – zilveren ring met groene (Jade) steen (Neptunus)
Vanuit ons geloofsaspect is het werken met magie gewoon en ouder dan de weg naar Rome, zeker voor de mensen die een gift of gave bij zich dragen.
Het werken met en het ontwikkelen van de eigen power, elementaire magie, is noodzakelijk om gezamenlijke ritueel en of individuele
ritueel magie te kunnen beoefenen zodat deze ten diensten gesteld kan worden. In onze leer-ring eren we de magie van dit grondgebied.
De Keltische en oud Europese stromingen zoals deze werden onderwezen in de oude mysterie stromingen.

Kerndelen en hoofdaspecten;
Bewuste & onbewust magie – Balans – oorzaak en gevolg – Verantwoording en geduld – integriteit en ethiek –
Gedachtekracht, bewegingskracht en spreekkracht – Ritme en rituelen – aanroepen natuurkrachten – De maan – Goden en Godinnen –
Astrologie en magie – De leer der elementen (aarde, water, lucht, vuur, ruimte/tijd) – Relikwieën – Windstreken – Het zout der aarde –
Rituelen en elementaire magie (Gift en eigen power) – Grimoire – Schrijven van Spells – Kruiden, geuren en kleuren – Oude religies en tradities

De gelofte, de inwijding;
De zelf geschreven en gesproken gelofte aan jezelf en je omgeving waarbinnen je jouw magie ten diensten wil en kunt stellen.
Na deze inwijding is het mogelijk om via The Coven een zilveren ring met een jade steen te bestellen, als symbool voor de verbintenis met de natuurkrachten.

8. Member Leer-ring 8 Aspirant Priester(es) – zilveren ring met een opaal steen (Saturnus)
Binnen de cirkels van The Coven beoefenen we seances, oud mediumschap, het trance of fysiek mediumschap. We geven ons lichaam, onze
stem aan onze ancestors, onze gidsen, de zielenwereld, die ons lichaam gebruiken we om te spreken, te schrijven, te onderwijzen en te inspireren en te healen.
Trance komt van het woord entrance, wat “kom binnen” betekend. Het is een feest waar de grenzen tussen leven en dood vervagen.
Gezamenlijk met de zielen wereld delen we het plezier van de dansende tafel, het kabinet en de trompet.

Zowel binnen de gezamenlijke als individuele magie en rituelen werken we nauw samen met onze ancestors (voorouders)
Zij ondersteunen ons, adviseren ons, gidsen ons bij het beoefenen van magie om zo de balans te bewaren.
Tevens leer hoe je de power van je ancestors kunt channelen. Ieders kracht kent een familiair (krachtdier) in het dierenrijk.
Ieders familiair spiegelt krachten, beschermt, wijst de weg en brengt boodschappen over.
Zoals iedere god of godin ook gesymboliseerd wordt door een dier. Deze leer-ring verdiept het werken met magie.
De leer van symbolen, samengestelde runen is als het leren van een taal. We gebruiken deze onder andere als we werken met attributen magie – kaarsenmagie
en bij het maken van amuletten. De eigen gift en power omarmen maakt het tot de eigen levenswijze, welke je gebruikt voor magie steeds meer toepassen en inzetten.

Kerndelen en hoofdaspecten;
Vieringen – Jaarfeesten – Oud Mediumschap en seances – Voorouders en bloedlijnen – channelen van power – Alchemie – Mist, water en vuur –
De kracht en taal van symbolen, samengestelde runen – familiair, krachtdier – Trance – kaarsen magie – amuletten – relikwieën – spiegels

De gelofte, de inwijding;
De zelf geschreven en gesproken gelofte aan jezelf en je omgeving waarbinnen je jouw magie ten diensten wil en kunt stellen.
Na deze inwijding is het mogelijk om via The Coven een zilveren ring met een opaal steen bestellen als symbool voor je inwijding tot priester of priesteres.

9. Member Leer-ring 9 Priester(es) – zilveren ring met een maan steen (Maan)
Alleen en gezamenlijk vieren we het leven, het dansen en zingen met alles dat leeft en dood is.
We dansen met de lucht, het vuur, het water, voelen de wortels in de aarde, neuriën voor de bomen en de planten, praten en spelen met de dieren,
als kinderen van de maan en de sterren. De voltooiing.
Het beoefenen van experimentele magie maakt dat we verkennen, leren, ontwikkelen en grenzen van mogelijkheden verschuiven.
Iedere priester of priesters ontwikkeld zijn of haar eigen kennis, power, gift en magie. We delen als broeders en zusters onze kennis en
dragen het stokje over, met als doel het brengen van healing in de breedste zin van het woord.

Kerndelen en hoofdaspecten;
Besturen van de elementen – Contracten en zegels – Bezweringen en uitdrijvingen – Poppen en poppenhuizen – Spells – Ouroboros of Serpent –
Verdieping in taal, zoals Latijns en of het oud Nederlands – ritueel magie – Channelen power van broeders en zusters – Grimoire

De gelofte, de inwijding;
De zelf geschreven en gesproken gelofte aan jezelf en je omgeving waarbinnen je jouw magie ten diensten wil en kunt stellen. Na deze inwijding is het mogelijk om via The Coven een zilveren ring met een maansteen te bestellen als symbool voor de inwijding tot hogepriester of hogepriesteres.