06-40737094/06-13127005 informatie@thecoven.nl

Richtlijnen giften

Wij hebben de richtlijnen voor de gift in de onderstaande tabel weergegeven.
Kolom 1: 27 samenkomsten per jaar (Medium-, Healingmedium- ritueelcirkels).
Kolom 2 en 3: Er zijn 9 leer-ringen bestaande uit 7 bijeenkomsten. Je kunt ervoor kiezen om 1, 2 of 3 leer-ringen per jaar bij te wonen.
Kolom 4: 27 samenkomsten per jaar & 3 leer-ringen naar keuze.
Kolom 5: Het is mogelijk om zonder overeenkomst een of meerdere leer-ring dag(en) bij te wonen dan vragen wij om een gift per dag.
Giften zijn vrijwillig, een gift kent geen verplicht karakter.

Bruto jr. inkomen             27 Cirkels p.jr.             Per leer-ring             3 Leer-ringen p.jr.             3 Leer-ringen & cirkels             per Leer-ring dag

< 15.000,- Euro                 111                                 222                             444                                      555                                             55

< 20.000,- Euro                 166                                333                             666                                      777                                             66

< 30.000,-Euro                 233                                444                              999                                     1111                                             77

< 40.000,- Euro                 311                              499                             1212                                     1333                                             88

< 50.000,- Euro                 366                             555                             1331                                     1444                                             99

<60.000,- Euro                 433                            666                               1441                                     1551                                             99

< 70.000,- Euro                 455                            666                              1551                                      1777                                             99

Per cirkel contant 17