06-40737094/06-13127005 informatie@thecoven.nl

Spell – regels

 

Codex – 5. Spell – regels;

1. Gelijkwaardigheid; Een ieder is welkom en gelijkwaardig.

2. Er zijn circa 24 Samenkomsten / vieringen per jaar. (Medium-Cirkel, Healing Cirkel, Ritueel Cirkel)
Graag ten minsten 2 dagen van te voren aanmelden per whats-app bericht.
De inwijdingen in de leer der Mysterien kent circa  54 leer-ring dagen per jaar. Iedere leer-ring bestaat uit 6 samenkomsten welke voltooit kunnen worden door een inwijding. Samenkomsten vinden doorgang bij ten minsten 3 aanwezige. Incidenteel kunnen er ook samenkomsten op locatie elders georganiseerd worden. Wij trachten in 9 provincies een Coven te starten.

3. Iedereen aangesloten of bezoeker van The Coven heeft recht op vrijheid van spreken.
Het werkelijk luisteren naar de ander. Dit komt voort uit de onderstaande redeneringen;

Vanuit het gedachtegoed van onze spirituele kerk bestaat er geen absolute waarheid. Een ieder binnen de kerk is vrij om zijn of haar eigen invulling aan de geloofsreligie te geven. Er zijn basis principes waarin ieder in zijn of haar gedachte goed van af mag wijken. Graag delen wij met elkaar de geloofs-invulling zonder daar rechtlijnig in te zijn, omdat iedereen de vrijheid heeft uit het geloof te halen wat voor hen belangrijk is. Niemand wordt om zijn of haar gedachtegoed veroordeeld. We zien het als delen van kennis en geloof. Indien er sprake is van oneffenheden, klacht of ontevredenheid dan verzoeken wij om te spreken en melding te maken bij het Dagelijks bestuur.

4. The Coven kent 9 doelstellingen. Al deze doelstellingen hebben als gemeenschappelijk doel het eren van de voortdrijvende creërende kracht en het brengen van verlichting en healing voor mens, dier en plant. The Coven kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor negatieve ervaringen of de ervaring emotioneel teleurgesteld en of gekwetst te zijn.

5. Wangedrag, zoals het maken van ruzie, verbale kwetsende opmerkingen, egoïstisch gedrag ten kosten van een ander worden niet geaccepteerd. In een dergelijke onverhoopte situatie wordt Codex 2 Consilum Novem punt 4 in werking gesteld. Het is vervolgens mogelijk om een aangeslotene te royeren.

6. Onze samenkomsten zijn fysieke samenkomsten. Dit wil zeggen; Samenkomsten zijn alleen online als deze in uiterst noodgeval worden afgedwongen. Het heeft echter de voorkeur om in een dergelijke situatie de samenkomst te verplaatsen. Onze samenkomsten behuizen het samen beleven, voelen, ervaren.
Deze beleving is niet per internet overdraagbaar. Daarom behoud The Coven het recht om data van samenkomsten te verplaatsen.

7. Ziekte en overmacht; Indien een Priester of Priesteres onverwacht door overmacht dan wel ziekte een samenkomst moet afzeggen zal een andere Priester of Priesteres de samenkomst, indien mogelijk, overnemen. The Coven behoud zich in deze situatie het recht om een samenkomst af te lassen, dan wel te verplaatsen.

8. The Coven kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal van spullen of bezittingen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onverhoopte fysieke schade.

9. Tot slot erkennen we enkele ongeschreven regels; We geven gedurende de samenkomsten geen ongevraagde consulten, geen ongewenste adviezen, we onderbreken geen en hebben geen veroordeling over menselijke processen, we maken niemand bang (negatieve uitspraken over toekomst, negatieve entiteiten, zwarte magie e.d.)

Codex – 6. Spell – regels Giften – Persoonlijke gegevens

1. Aangesloten bij The Coven; Na ontvangst van het aanmeldingsformulier van The Coven, of een aanmelding per e-mail (met daarin uw telefoonnummer, adres en e-mail adres) ontvangt u van The Coven een bevestiging aansluiting. Bij deze bevestiging ontvangt u in de bijlage het overzicht met de data van de samenkomsten, het adres van de locatie, de Spell-regels en het formulier met de richtlijnen voor de gift(en)

2. Een ieder is welkom bij The Coven, zo ook de mensen die ons enkele keren of een keer bezoeken omdat zij voor ondersteuning, healing een medium contact of een enkele samenkomst komen. Wij vragen (indien financieel mogelijk) aan de gasten een gepaste gift volgens de giften richtlijnen. Dit kan per bank of contant.

3. De richtlijnen voor de giften zijn inkomen afhankelijk. The Coven maakt geen winst en is een NON-profit organisatie. De giften worden gebruikt om de kosten van onze doelstellingen te realiseren. De gift kan indien gewenst via automatische incasso in termijnen worden geïncasseerd.

4. Een giften overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of de duur van de overeenkomst.

5. Indien u zich aansluit voor een jaar dan wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengt, mits u met inachtneming van een maand opzegtermijn uw uitschrijving schriftelijk bij ons kenbaar maakt.

6. Voor een giftenovereenkomst van een jaar, korter dan een jaar of bij incidentele giften is er geen mogelijkheid tot restitutie. Uitzonderingen worden op verzoek besproken binnen het Consilium Novem. De situatie wordt dan per persoon bekeken en beoordeeld.

7. Voor een giftenovereenkomst van onbepaalde tijd is het onderstaande van toepassing; Uitschrijven bij The Coven is mogelijk met het in acht nemen van 3 maanden opzegtermijn voor aanvang van het nieuwe jaar. In uitzonderlijke situaties kan de giftenovereenkomst tussentijds ontbonden worden.
Dit is alleen mogelijk als u de overeenkomst bent aangegaan voor onbepaalde tijd of langer dan 5 jaar. Mogelijkheden om te ontbinden zijn; werkeloosheid, ziekte, faillissement.

8. The Coven is een autonome kerk, deze heeft GEEN AMBI status. U kunt uw gift niet aftrekken bij de belastingdienst.

9. Persoons- gegevens; Wij nemen uw persoonlijke gegevens (Naam, adres, e-mail en telefoonnummer) op in onze administratie. Uw gegevens worden aan niemand verstrekt mits u toestemming geeft om het met een aangeslotene te delen. Uw gegevens worden verwijderd nadat u zichzelf schriftelijk heeft laten uitschrijven. Beeld materiaal (foto of video) wordt alleen gebruikt nadat u mondeling, schriftelijk of per e-mail toestemming heeft gegeven.